ซื้อขายบ้านอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ควรเลือกซื้อบ้านกับโครงการที่มีใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ เพราะผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับการสรรที่ดิน ซึ่งโครงการที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายจะมีมาตรฐานในเรื่องการสร้างบ้าน ถนนโครงการ ระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ต้องตรวจสอบรายละเอียดขายบ้านต่างๆได้แก่ ตรวจสอบสาธารณูปโภคในโครงการว่ามีอะไรบ้าง เช่น ในแผ่นพับโฆษณาว่าจะมีสวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา,สนามเด็กเล่น ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องปฏิบัติตามสัญญา หากเราได้ชมโครงการแล้วยังไม่ได้ทำเลยก็ต้องสอบถามให้ชัดเจนว่าจะเริ่มทำเมื่อใด และจะทำหรือไม่

เพราะมีหลายโครงการที่สร้างบ้านขายหมดทุกหลังแล้ว ก็ละเลยไม่ทำสวนสาธารณะ หรือสระว่ายน้ำตามที่สัญญาไว้ ควรไปชมโครงการอื่นๆของผู้ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรรายเดียวกันนี้ว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้าง ถนนโครงการกว้างตามแบบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ระบบการจัดเก็บขยะ การระบายน้ำหรือปัญหาน้ำท่วมขัง หรือสอบถามจากคนที่อยู่ในโครงการนั้นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่ซื้อไปหรือไม่ ควรตรวจสอบใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจ และตรวจสอบโฉนดที่ดินด้วย

Read More!!! ควรศึกษาสภาพแวดล้อมของโครงการในเรื่องการเวนคืนที่ดิน,ข้อห้ามในการก่อสร้างอาคาร,มลภาวะต่างๆ เช่นเสียง ฝุ่นละออง อย่าหลงเชื่อโฆษณา ต้องสอบถามเงื่อนไขให้ชัดเจนว่าก่อสร้างเสร็จเมื่อใด ราคาซื้อขาย สาธารณูปโภคมีอะไรบ้าง ของแถม ส่วนลด ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมอีกครึ่งหนึ่งและค่าภาษีต่างๆเป็นหน้าที่ของประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรที่จะต้องชำระตามกฎหมาย หากในสัญญาระบุไว้ว่าผู้ซื้อจะต้องชำระทั้งหมดก็ไม่ถูกต้องถือว่าผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคกำลังถูกผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรเอาเปรียบ