ปลัดมท.มอบนโยบายผู้ว่าฯทั่วประเทศ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นบริหารจัดการน้ำ ย้ำ ดูแลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมอย่างระวัง

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการน้ำของประเทศแก่ผู้ว่า ราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ สอดคล้องกับเริ่มต้นงานในตำแหน่งใหม่ผู้ว่าราชการรจังหวัดหลายจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจและบริหารงานในสภาวะสำคัญให้ลุล่วงไปได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความมั่นคงและภัยพิบัติต่าง ๆ ในช่วงรอยต่อของปีงบประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจจะยังไม่คล่องตัว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานในภาวะที่จำกัดนี้ไปก่อน

นายวิบูลย์ กล่าวว่า สำหรับกระทรวงมหาดไทยในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงออกไปประจำอยู่ในจังหวัดบาง จังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดของกระทรวงไปเป็นปลัดกระทรวงในกระทรวงอื่น  ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจ ทำให้เห็นว่าบุคลากรของกระทรวงมีคุณภาพการทำงาน ต่อจากนี้เราคงได้ใช้ความสามารถการทำงานจากประสบการณ์ในกระทรวงมหาดไทยไป บริหารงานให้ลุล่วง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีเหตุการณ์สำคัญ 3-4เรื่องที่กำลังเผชิญ ทั้งปัญหาอุทกภัยหนักในหลายพื้นที่ การก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกรณีอุทกภัย ในชั้นต้นคงเป็นการเร่งแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในส่วนการเยียวยาและช่วยเหลืออยู่ระหว่างการหาแนวทางขยายวงเงินที่ผู้ว่า ราชการจังหวัดมีอำนาจในการใช้ 20 ล้านบาท ให้เพียงพอกับความจำเป็น สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยขอให้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงและ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบดูแลพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยท่วม ในส่วนของการแสดงหลักฐานและการจ่ายเงินให้มีความระมัดระวัง โดยเอาบทเรียนปีก่อน ๆ มาใช้ ส่วนงานที่เกี่ยวกับการชุมนุมเรียกร้องของประชาชน รัฐบาลฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงได้สั่งการไว้ คือขอให้พยายามดูแลให้อยู่ในพื้นที่ อย่าให้เข้ามาที่ส่วนกลาง

นายวิบูลย์ กล่าวอีกว่า อีกประมาณปีครึ่ง คงจะถึงเวลาที่ต้องมีการใช้อำนาจประชาธิปไตย คือ จะต้องมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ การทำงานในพื้นมีทั้งเรื่องประชาธิปไตยและเรื่องผลประโยชน์  แต่ละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน จึงฝากให้ใช้ศิลปะในการบริหารงาน และทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และการบริหารจัดการของฝ่ายปกครองทำหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน สำหรับการจัดนิทรรศการอนาคตประเทศไทย 2020 ที่มีการจัดนิทรรศการทั่วประเทศ ขอความร่วมมือและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในการประสานงานและจัดงานให้เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย

“งานของพวกเราในพื้นที่คือ งานแก้ไขปัญหาและพัฒนา สิ่งใดที่ทำได้ ให้ทำโดยความรอบคอบให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง การส่งข่าวถึงกันสำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจและการทำงาน ขอความกรุณาใช้เครื่องมือสื่อสารให้เกิดประโยชน์ สุดท้ายของฝาก 3 เรื่องจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงคือ ฝากงานแก้ไขปัญหายาเสพติด, การทุจริตในจังหวัด, การดูแลความเดือดร้อนของประชาชน 3 เรื่องนี้ขอให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด” นายวิบูลย์ กล่าว

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…