Daily Archives: August 2, 2016

ความหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นในการรับจัดบุฟเฟ่ต์

รับจัดบุฟเฟ่ต์โดยทั่วไปแล้วหมายถึง การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดย ผู้ซื้อจ่ายในราคาคงที่และสามารถบริโภคสินค้าหรือบริการเหล่านั้นได้ไม่จำกัดจำนวนในระยะเวลา ความถี่ หรือ สถานที่ที่จำกัด วิธีการเช่นว่านี้ส่งผลให้ ในสายตาของผู้บริโภคแล้วเหมือนมีต้นทุนที่คงที่ค่าหนึ่ง การจะได้กำไรหรือความคุ้มค่า จึงขึ้นอยู่กับการบริโภคสินค้าและบริการเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด ในหลายๆ ครั้งผู้บริโภคในระบบรับจัดบุฟเฟ่ต์จึงบริโภคมากเกินไป อาหารการกินถือเป็นปัจจัย 1 ใน 4 ของการดำรงชีวิตและถือเป็นเรื่องสำคัญ จากอดีตจนถึงปัจจุบันอาหารมีการปรุงรสแต่งสีเติมกลิ่นให้เป็นไปตามต้องการของมนุษย์ และ ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินอย่างต่อเนื่องและหากเอ่ยถึงอาหารรับจัดบุฟเฟ่ต์ก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะในปัจจุบัน อาหารบุฟเฟ่ต์ มีความหลากหลายและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่าอาหารบุฟเฟ่ต์นั้นมีต้นกำเนินมาจากใหน

การกินอาหารรับจัดบุฟเฟ่ต์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสวีเดนตั้งแต่ยุคของไวกิ้ง ชาวไวกิ้ง ถูกเรียกว่า โจรสลัดแห่งยุโรป เป็นชนเผ่าที่ดำรงชีวิตโดยการซื้อขายสินค้าและปล้นสะดมในการเดินเรือ ใช้ชีวิตสวนใหญ่อยู่บนเรือที่แล่นอยุ่กลางทะเล เวลาขึ้นฝั่งก็จะสั่งอาหารที่อยากกินจำนวนมากมาวางไว้บนโต๊ะจนเต็ม จากนั้นแต่ละคนก็จะตักกินตามใจชอบ นี่จึงเป็นที่มาของ อาหารบุฟเฟ่ต์คำว่าบุฟเฟ่ต์มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Buffet และอารยะธรรมการรับประทานแบบนี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลกจนกระทั่งปัจจุบันความหลากหลายก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นมีทั้ง รับจัดบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล บุฟเฟ่ต์อาหารไทย หรือ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ เป็นต้น แต่มีเพียงจุดเด่นเพียงอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยน คือ การรับประทานแบบต้องบริการตัวเอง บุฟเฟ่ต์ในภาษาไทยและความเข้าใจของคนไทย คือ การเลี้ยงอาหารแบบที่จัดวางอาหารทั้งหมดไว้ บนโต๊ะและให้แขกในงานเดินไปตักอาหารต่างๆ นั้นด้วยตัวเองสามารถเลือกอาหารที่จะรับประทานได้ตามความพอใจแต่เพื่อสุขภาพที่ดีผู้บริโภคเองก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ อย่ามากหรือน้อยจนเกินไป