Monthly Archives: March 2017

ตั้งชื่อลูกอย่างใดให้เหมาะ

ชื่อถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด ตราบเท่าแม้ลาจากโลกนี้ไป ชื่อของคนดีก็ยังจะคงจาลึกไว้ในความทรงจำของผู้คน คุณพ่อแม่จึงต่างตระเตรียมที่จะตั้งชื่อลูกน้อยของตนเองตั้งแต่ยังไม่ออกจากครรภ์เลยทีเดียว บ้างให้ภิกษุท่านตั้งให้ บ้างให้ผู้แก่ผู้แก่ในบ้านตั้งให้ นั้นแสดงถึงจุดสำคัญของนามที่มีต่อมนุษย์เราตลอดมา ในการตั้งชื่อลูกในอดีตจวบจนถึงสมัยนี้ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีแบบอย่างที่มากมายมากขึ้น ซึ่งในแต่ละแบบอย่างก็มีหลักยึดถือปฏิบัติที่ผิดแผกกันตามที่อยู่ที่อยู่ และหลักการที่พึงกระทำสานต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างมุ่งให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยมนับถือ และความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองกับชีวิตของบุตรน้อยเอง

การกำหนดชื่อในสมัยปัจจุบัน ชื่อที่พบส่วนใหญ่จะเป็น 2 พยางค์ขึ้นไป ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อนิยมใช้บาลีสันสกฤตเป็นอย่างมาก นอกนั้นเป็นภาษาไทย และภาษาบาลีสันสกฤตรวมภาษาไทย ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังนิยมคัดสรรชื่อที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนคนอื่น จึงปรากฏชื่อที่มีรูปลักษณ์ทางภาษาผิดธรรมดาแตกต่าง หรือมีมากหลายพยางค์มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยความหมายของชื่อจะลดความนิยมชื่อที่มีความหมายเป็นรูปธรรม และมีความหมายเป็นนามธรรมเพิ่มมากขึ้น เช่นชื่อที่มีความหมายแสดงศักดิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสวยงาม หรือศิริมงคล สังเกตได้ว่าระหว่างแต่ละสมัยชื่อของชาวไทยมีจำนวนพยางค์เพิ่มขึ้น หรือยาวขึ้น เค้ามูลสำคัญมาจากการพัฒนาท้องที่ เมื่อชุมนุมชนใหญ่ขึ้น ประชาชนมากขึ้น ชื่อย่อมมีโอกาสซ้ำกันเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากชื่อมีขึ้นเพราะเหตุจำเป็นในการติดต่อสื่อสารให้สะดวกและถูกต้อง จึงต้องมีนามที่บ่งชี้เฉพาะลงไปเพื่อกำหนดการเรียกขานตัวกันชัดเจนไม่สับสน การกำหนดชื่อให้ยาวขึ้นจึงเป็นทางแก้หนึ่ง เว้นแต่การเรียกให้ยาวขึ้นแล้ว การขนานนามให้พิลึกพิลั่นใหม่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อหลีกหนีการกำหนดชื่อซ้ำ ซึ่งพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสมัยนี้ ความสลักสำคัญอยู่ที่จะบ่งลักษณะตระหง่านของผู้เป็นความเป็นเจ้าของชื่อให้เป็นที่รู้จักจำได้ เช่น เสียงฉีกแนว สะกดแปลก ฯลฯ ฉะนั้นทั้งที่จะมีควาหมาย หรือมีความหมายจึงไม่น่าจะถือเป็นข้อสำคัญ

สั่งซื้อหาผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยนําเข้าสินค้าจากจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจัดคือเมืองที่มีแหล่งผลิตของซื้อของขายทั้งนำเข้าและส่งออกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นที่ๆ ผู้จ่ายเงินมากมายชนชาติให้ความสนใจในการนำเข้าของซื้อของขายจากจีน สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจัดเป็นที่ที่มีการทำและกอบด้วยสินค้าให้เลือกสรรมาก หลากหลายอย่าง ด้วยกันสามารถทำกิจการค้าในเรื่องธุรกิจการค้านำเข้าได้อย่างไม่ยุ่งยากมากหลาย ด้วยผู้ที่ไม่อยากตระเวนซื้อหาเอง ก็สามารถสั่งของซื้อของขายจากประเทศจีนได้สะดวกๆ แค่เพียงสั่งจ่ายเงินของซื้อของขายนำเข้าจากจีน พร้อมกับผู้รับนำเข้าสินค้าจากจีน เพียงแค่นี้ก็ช่วยให้สะดวกเยอะขึ้นเลยทีเดียว และยังเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ควรกับคนขาย คนขายของ ที่ตั้งใจหาเงินได้จากการขายของนําเข้าสินค้าจากจีน ตลอดการการขนนำเข้าเองก็ลำบากลำบน

แต่ทั้งนี้ก็มีเว็บไซต์ที่ค้าขายที่เป็นแบบนําเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งสะดวกและได้รับความชอบมาก จุดเด่นของการซื้อหาของออนไลน์ เป็น การเลือกซื้อของซื้อของขายได้หลายหลากร้านค้า สามารถเลือกควักกระเป๋าของซื้อของขายตามเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างหลายหลากและสาใจ หากเปรียบเทียบกับการที่เราไปเดินควักกระเป๋าของซื้อของขายแล้ว เราเป็นได้ไม่มีโอกาสเดินพอกับการที่จะเลือกเฟ้นของซื้อของขายที่ชื่นชมเรา และจุดดีอีกอย่างคือไม่เหนื่อยเมื่อยขากับการเดินอีกด้วย และยังสืบแสวงหาบนเว็บไซต์ ที่มักจะง่าย สะดวก ทำให้เข้าสู่ตรงสู่สินค้าที่ท่านหมายมั่นได้อย่างเร็วทันใจด้วย แค่เพียงพิมพ์ชื้อของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก็จะแสดงให้เราได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่าง่ายทันการและจะมีรายละเอียดนานาประกอบการตัดสินใจของเราเช่นกัน