Daily Archives: May 6, 2017

วินัยและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสารที่จำเป็นต้องมีในการทำงาน

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการส่งข่าวทางวิทยุจะต้องให้สั้นและกะทัดรัดเท่าที่จะทำได้เพราะทุกวินาที่นั้นมีค่าและหากพลาดไปก็จะไม่ทันเวลา ที่สำคัญคือการละเลย การพูดเล่น ย่อมก่อให้เกิดความสับสนได้ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบใด ๆ ระบุไว้ ก็ให้ใช้สามัญสำนึก(Common sense) ในการติดต่อสื่อสาร เพราะว่าในการเล่นจนเลยขอบเขตอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้งานเสีย ไม่มีใครเชื่อคำพูดเหล่านั้น หรือจะเป็นการสนทนาระหว่างพนักงาน ในเรื่องที่ไม่ใช่ราชการ เป็นการ ไม่สมควรอย่างยิ่ง ในการใช้วิทยุสื่อสาร

ทั้งนี้ห้ามปรับแต่งความถี่หรือทดลองเครื่องมากเกินความจำเป็น ควรจะฟังก่อนส่ง การส่งแทรกที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการสับสนและ รบกวนหรือขัดจังหวะการทำงาน ของสถานีที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น ใช้คำพูดให้ชัดเจน เน้นที่ควรเน้น เข้าใจง่าย มีการใช้คำพูดด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงฝ่ายรับ ว่าสามารถจดบันทึกได้ทัน เพื่อลดเวลาที่จะใช้ในการทวนซ้ำ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่ผิดปกติ เสียงสูงทำให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้เข้าใจยาก พยายามใช้คำที่เข้าใจง่ายและจับใจความได้ง่าย แล้วยังควรใช้การพูดที่เป็นธรรมชาติ รักษาจังหวะการพูดปกติ และพูดให้เป็นประโยค หรือวลี ไม่ควรใช้การพูดเป็นลักษณะคำต่อคำ