Category Archives: ร้านค้า

นาฬิกายาม ออกมาแบบใหม่ โดยใช้ คลื่น RFID เข้ามาช่วย

นาฬิกายาม ชื่อนี้หลายคนอาจจะคุ้นหูอยู่บ้าง แน่นอน ตามหมู่บ้าน หรือตามห้างทั่วไป ก็คงมีได้พบเห็น แต่ถ้าดูตามบ้านๆ เมื่อก่อนก็คงจะเห็นเป็น พวกตู้แดง ที่ตำรวจ จะขับรถมอไซด์มา แล้วเซ็นต์ๆ แล้วขับรถต่อไป ยังตู้อื่นๆหลักการเดียวกันของนาฬิกายาม ของเมื่อก่อนก็คือ ยามที่ทำหน้าที่ รปภ. ต้องเดินไปตามจุด แล้วก็ลงชื่อ ไว้ว่ามา พร้อมกำกับเวลา ว่ามาแล้วตอนไหน

นาฬิกายามเมื่อ เทคโนโลยีมีการพัฒนา ก็มีการผลิตตัวนาฬิกายาม ออกมาให้เป็นลักษณะ เป็นกุญแจไปไข ตามเวลา เป็นช่วงๆไป ซึ่งระบบนี้ก็ได้รับความนิยมอยู่ไม่ใช่น้อย แต่ปัญหาหลักๆที่ พบก็คือ กุญแจหายจนในที่สุด ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาระบบนาฬิกายาม ออกมาแบบใหม่ โดยใช้ คลื่น RFID เข้ามาช่วย โดยผู้ใช้ หรือเข้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะต้องนำตัวเครื่องที่เป็นลักษณะแท่งๆ มาอ่านค่าของ tag ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ ในยามเดินตรวจ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ในตัวโปรแกรม เและเมื่อเดินตามจุด ที่กำหนดไว้ ผู้ควบคุมระบบหรือหน่วงงานที่ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของ รปภ ก็สามารถนำตัวนาฬิกายาม ที่ว่านี้มาอ่านค่าโดยโปรแกรมและสรุป ผลการทำงานได้ ออกมาเป็นช่วงๆ ตามเวลาที่กำหนดได้ โดยหลักๆแล้ว เน้นตรวจสอบ ความถูกต้องของเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานให้ และเพื่อให้ ระบบรักษาความปลอดภัย มีความปลอดภัยได้ยิ่งๆขึ้น โดยรวมแล้ว ระบบนาฬิกายาม หรือ guard tour นี้เหมาะกับ ทุกที่ที่ต้องการ เสริมระบบการทำงานของ รปภ. ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลือกซื้อ นาฬิกายาม ไว้ใช้ในหน่วยของท่าน

การผลิตครีมที่มีคุณภาพและการจำหน่ายออกสู่ตลาด

01_62

โดยปกติการผลิตครีม จะต้องมีแผนกออกแบบและวิจัย เพื่อทำหน้าที่ในการออกแบบและตั้งสูตรตำรับที่เหมาะสมกับความต้องการของ ลูกค้า ยกเว้นในกรณีของบริษัทจ้างผลิตครีม ที่ทางผู้จ้างอาจมีสูตรตำรับมาให้แล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่ในการคิดสูตร จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบในสูตรว่า มีหน้าที่อะไร มีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงเริ่มมาทดลองทำในระดับ Lab scale และพัฒนาสูตรให้เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มผลิตครีมจริง เมื่อคิดค้นสูตรตำรับที่เหมาะสมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มผลิตครีมในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามวิธีที่กำหนด ต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้เหมาะสม ซึ่งการผลิตครีมในระดับอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการผลิตด้วย ก่อนที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด จะต้องมีการควบคุมคุณภาพอยู่เสมอ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์คุณลักษณะภายนอก ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้น มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่เราต้องการ เช่น การผลิตครีม ก็จะต้องตรวจดูลักษณะเนื้อครีมว่าผสมเข้ากันดีหรือไม่ มีความหนืดเหมาะสมหรือเปล่า นอกจากนี้ถ้ามีการผสมสาระสำคัญ ก็จะต้องมีการตรวจสอบปริมาณของสารสำคัญว่า ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น

 

ระบบเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญมากหากบริษัทต้องการที่จะได้รับมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตครีมที่ดี ซึ่งมาตรฐานนี้ต้องมีการจัดทำระบบเอกสารให้มีการบันทึกข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้สามารถตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพได้ โดยเอกสารหลักที่ทำอยู่ จะต้องสามารถควบคุมการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ และจะต้องสามารถอธิบายให้เห็นภาพรวมของการทำงานได้ชัดเจนด้วยการทำเครื่องสำอางจะถูกควบคุมโดย พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับการโฆษณา ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะปัจจุบันองค์การอาหารและยาได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอางเถื่อน หรือเครื่องสำอางที่ไม่มีประสิทธิภาพ โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง มากยิ่งขึ้น ดังที่เรามักจะเคยเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆ การทำธุรกิจผลิตครีมจำเป็นต้องมีตลาดรองรับ ซึ่งตลาดเครื่องสำอางเป็นตลาดที่กว้างมาก และมีหลายระดับ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องมี เพื่อหาช่องทางการจัดจำหน่ายได้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การคำนวณต้นทุน การตั้งราคา ซึ่งจะต้องมีการสำรวจสภาวะทางการตลาดของสินค้าที่จะนำเสนอด้วย สำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจผลิตครีม ควรจะต้องหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะลงมือทำ ซึ่งแหล่งข้อมูลก็อาจหาได้จาก Magazine เช่น Cosmetic & Toiletries Magazine หรือ Journal of Cosmetic Chemist หรืออาจศึกษาตาม Website ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจผลิตครีม ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้ น่าจะช่วยให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับการทำครีมก่อนที่จะลงทุนลงแรงจริงๆ http://www.healthybooth.com

ปลุกคุณด้วยแสงอาทิตย์เทียม

ใครที่ตื่นนอนแล้วเกิดอาการงัวเงียไม่สดชื่น ลองใช้หน้ากากที่ใช้แสงอาทิตย์เทียมในการช่วยปลุกดูสิ

แนว ความคิดการใช้แสงอาทิตย์เทียมในการปลุกคนให้ตื่นจากหลับใหลไม่ใช่เรื่องใหม่ อะไร ถ้าลองมองในตลาดก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ประเภทนาฬิกาปลุกที่ใช้ไอเดียนี้ เช่น Philips Wake-Up Light, Pure Twilight และ Aurora Wake-Up Light  แต่การต่อยอดนำไปการพัฒนาเป็นหน้ากากปิดตาถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว

ถ้า มองเผินๆ Napwell ก็ดูเหมือนผ้าปิดตาทั่วไป แต่มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ข้อ คือ เครื่องตั้งเวลาสำหรับเอาไว้ปลุกคุณได้หลังจากนอนเป็นเวลาที่ต้องการแล้ว สองก็คือระบบหลอดไฟ LED ที่ซ่อนอยู่ภายในหน้ากาก โดยมันจะค่อยๆ สว่างขึ้นจนกระทั่งตื่นจากหลับใหล เป้าหมายที่เค้าพัฒนา Napwell ขึ้นมาก็เพื่อลดอาการความไม่มีชีวิตชีวาและอาการเฉื่อยชาที่เกิดขึ้นเวลาที่ เราตื่นนอนอย่างฉับพลัน ซึ่งอาการเหล่านี้จะอยู่กับเราและส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกเกือบหนึ่ง ชั่วโมง ทำให้เราทำกิจกรรมอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้ ระบบไฟใน Napwell จะช่วยปลุกคุณแบบเป็นธรรมชาติ โดยจำลองการขึ้นของดวงอาทิตย์ที่แสงจะค่อยๆ สว่างขึ้นทีละน้อย ซึ่งแบตเตอรี่ที่เค้าใส่ให้มานั้นใช้งานได้ถึงหนึ่งปีเต็มเลยก่อนที่จะต้อง เปลี่ยนก้อนใหม่

ถ้าใครสนใจ ตอนนี้ Napwell เป็นโปรเจคหาเงินระดมทุนในเว็บ Kickstarter หากร่วมสมทบทุน $50 หรือ 1,600 บาทก็จะได้เป็นเจ้าของหนึ่งชิ้นค่ะ

 

เลือกใช้งานร้านค้าออนไลน์ที่รองรับต่อการทำธุรกิจขายของออนไลน์ในปัจจุบัน

เลือกร้านค้าออนไลน์ในการทำธุรกิจ

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้งานร้านค้าออนไลน์ที่ช่วยทำให้การทำธุรกิจขายของออนไลน์ของเรานั้นสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากร้านค้าออนไลน์นั้นเป็นการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปขึ้นมาจึงทำให้มีการใช้งานที่ง่ายและยังมีระบบสำเร็จรูปต่างๆให้เลือกใช้งานได้อย่างมากมาย จึงสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเว็บไซต์หรือการเพิ่มรายละเอียดและข้อมุลของสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ รวมถึงยังสามารถที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นเป็นที่รู้จักได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะมีระบบสำเร็จรูปที่รองรับต่อการทำ SEO ที่จะช่วยทำให้ร้านค้าออนไลน์ของเราาติดอันดับในการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น จากกการค้นหาผ่านทาง Google หรือ Search Engine อื่นๆที่ในปัจจุบันนี้นั้นคนไทยจำนวนไม่น้อยที่จะเริ่มค้นหาสิ่งที่ต้องการต่างๆและทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการผ่านทาง Search Engine มากขึ้นทุกปี จึงทำให้ธุรกิจขายของออนไลน์นั้นเริ่มเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้ และยังสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายด้วยการเลือกใช้ร้านค้าออนไลน์มาเป็นตัวช่วยที่ทำให้การค้าขายในเวลานี้ไม่ได้อยู่ในโลกออฟไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอีกต่อกันแล้วนั่นเอง

เพิ่มยอดขายให้กับการทำธุรกิจที่สะดวกสบายเพียงแค่เลือกใช้งานร้านค้าออนไลน์

การเพิ่มยอดขายให้กับการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่ไม่ยากจนเกินไปสำหรับผู้ใช้งานร้านค้าออนไลน์ที่สามารถเลือกที่จะทำการโปรโมทเว็บไซต์ได้ง่ายๆ เพียงแค่เลือกใช้งานระบบสำเร็จรูปที่เป็นส่วนของการทำ SEO ที่มีการออกแบบโครงสร้างต่างๆมของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ Shopup มาเพื่อที่จะช่วยให้การทำธุรกิจของเรานั้นมียอดขายเพิม่ขึ้นมาได้ง่ายๆ เพียงแค่ผู้ใช้งานเข้าไปปรับแต่งในส่วนของ Title, Description และ Keyword ของเว็บไซต์เท่านั้นก็สามารถที่จะทำให้อันดับของเว็บไซต์เราใน Keyword เหล่านี้ สามารถที่จะติดขึ้นมาในหน้าแรกของทาง Google ที่มีคนไทยมากกว่า 90% นิยมใช้ในการค้นหาสิ่งต่างๆที่ต้องการกันได้แล้ว พร้อมทั้งยังสามารถที่สร้างแบรนด์ให้กับเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นอีกทางหนึ่งเลยเช่นกัน เพราะหากว่าเว็บไซต์ของเราสวยงามและน่าใช้งาน รวมถึมีการบริการที่ดีก็จะยิ่งช่วยทำให้ผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเรานั้นมีการบอกต่อกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตคนอืนๆที่กำลังสนใจสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ของเราให้ลองมาเลือกซื้อกับทางร้านค้าออนไลน์ของเราดูก็ได้เช่นกัน กับความสะดวกสบายในการใช้งานและยังสามารถที่จะค่าใช้จ่ายในการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์กับการเลืกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ใช้งานได้ง่าย พร้อมทั้งยังมีระบบสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานอีกมากมาย จึงทำให้ Shopup นั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยในเวลานี้กันเลยทีเดียว

ร้านค้าออนไลน์เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายๆ

เลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ใช้งานได้ง่ายของทาง Shopup กันดูสิ

อีกหนึ่งผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานที่ต้องการจะเปิดร้านค้าออนไลน์ในเวานี้เป็นอย่างมากกับบริการของ Shopup ที่มีระบบการใช้งานที่ง่ายและยังเหมาะสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่เป็นอย่างมากอีกด้วย เนื่องจากร้านค้าออนไลน์ของทาง Shopup นั้นได้มากออกแบบเพิ่มเติมที่จะทำให้การใช้งานของเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มระบบหลังบ้านเพื่อทำให้การปรับแต่งเว็บไซต์ในส่วนต่างๆที่ง่ายยิ่งขึ้นและยังมีระบบตะกร้าสินค้าที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางเว็บไซต์สำเร็จรูปของเรา รวมถึงยังมีระบบ SEO ที่ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถที่จะาเข้าไปเพิ่มเติมคำค้นหาต่างๆที่อยากให้เว็บไซต์ของเราสามารถขึ้นไปติดอันดับผ่านทาง Search Engine ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงสามารถที่จะนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย แถมยังมีบริการเสริมสำหรับการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น New Design หรือ Premium Template ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความแตกต่างให้กับการทำราน้ค้าออนไลน์ของเราได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจขายของออนไลน์จำนวนมากหันมาใช้งาน Shopup เป็นตัวช่วยสำหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่สามารถปรับแต่งในส่วนต่างๆได้อย่างหลากหลายและช่วยทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นไม่ซ้ำใคร