Tag Archives: วังน้ำเขียว

วังน้ำเขียวเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละฤดู

วังน้ำเขียวความเป็นธรรมชาติที่คนในเมืองใหญ่โหยหา พบได้ไม่ยากที่ เมืองในหมอก ไอปุกปุยสีขาวอยู่รายรอบ ใครคิดถึงชีวิตแบบดั้งเดิม มาพำนักที่เมืองแห่งนี้แล้วจะติดใจมิใช่น้อยวังน้ำเขียวอยู่อีกด้านของเทือกเขาใหญ่ อากาศเย็นจากประเทศจีนจะพัดมาช่วงปลายฝน ผ่านมาทางที่ราบอีสานกระทบกับเทือกเขาใหญ่ ทำให้บริเวณ วังน้ำเขียวแห่งนี้เย็นตลอดทั้งปี ห้องพักรีสอร์ทบางแห่งจึงไม่จำเป็นต้องมีแอร์ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็น และรับโอโซนในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซน 1 ใน 7 ของโลกเป็นจำนวนมาก คนส่วนมากที่เคยมาเที่ยวจะกล่าวถึงวังน้ำเขียวว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน เพราะพื้นที่และอากาศในแถบนี้คล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์เป็นโชคดี ของคนไทยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงยุโรป ก็สามารถสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้เช่นกัน

อากาศที่บริสุทธิ์ของวังน้ำเขียวฤดูหนาวของวังน้ำเขียวจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม อุณภูมิก็หนาวกำลังดี ประมาณ 9-18 ทำให้รู้ัสึกถึงความเป็นหน้าหนาวจริง ส่วนหน้าฝนนั้นมีฝนตกชุก เมื่อหลังฝนตแล้ว ส่วนใหญ่จะมีหมอกพัดมาเป็นสายอย่างชัดเจน จนบางครั้งอาจรู้สึกได้ว่าอยู่ในทะเลหมอก เลยทีเดียว ซึ่งภาพและบรรยากาศเหล่านี้ ยากที่จะบรรยายความงดงามออกมาเป็นคำพูด ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเอง ส่วนหน้าร้อนก็เหมือนกับสถานที่อื่นๆ แต่ด้วยความมีต้นไม้และแหล่งน้ำค่อนข้างมาก จึงทำให้รู้สึกว่า ความร้อนในแต่ล่ะวันสั้นลงด้วย อากาศแบบนี้จึงทำให้วังน้ำเขียว สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูมี กิจกรรมให้ทำมากมาย รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละฤดู